Etiquetas

, ,

Como en otros casos, debo reconocer que el comentario me ha surgido en el idioma en que está escrito el libro, en catalán, por lo que encontraréis dos comentarios: uno en dicho idioma y otro, un poco más abajo, en castellano.

Udzu, de Roger Coch (català)

Ja fa temps que reconec obertament la meva fascinació pels títols que publica l’editorial Males Herbes. I aquest torna a ser el cas. Udzu, de Roger Coch és un llibre diferent, arriscat, que flueix d’una forma peculiar. No estem davant d’un text d’aquells que entren dins dels esquemes típics d’una novel•la, sinó que, potser portat per la temàtica mateixa, ens trobem davant d’una narració que sap endinsar-se en un univers metafòric i oníric que necessita un altre ritme, una altra manera de narrar i d’exposar el trajecte vital, emocional i simbòlic del protagonista.

Udzu

En una ciutat apocalíptica, però de la qual no sabem el nom ni el perquè de la situació a la que ha arribat, el nostre jove protagonista haurà d’iniciar un viatge a peu per enterrar l’Udzu, tal com li havia promès. Rodejat d’uns personatges estranys i fascinants, embolcallat per la presència de Mama Jimamba i del vaixell Justícia, el protagonista i narrador s’enfonsarà en una ciutat desolada, que ressona a la realitat, però alhora va més enllà, o més endins, perquè és una ciutat que és com un mirall, un reflex, una ciutat sota una altra ciutat que ens recorda que el que es veu a simple vista és diferent del que hi ha després, a sota, el que podem intuir, el que imaginem, del que tenim por i fugim; les ombres, els miralls… miralls que també guarden un record, un reflex diferent.

Udzu és un viatge iniciàtic, però també una mena de viatge interior, metafòric i expiatori, un recorregut per les capes de la identitat, dels records i les màscares que ens rodegen i que oculten el que hi ha darrera.

Les imatges i reflexions que s’encadenen, enredant-se entre la narració i els records, tenen una força brutal que colpeja a un lloc que, normalment, la gent no vol reconèixer. Parlo de la mort, del dol, del que implica, del que perdem, de la negació i l’acceptació d’un fet, d’una realitat a la que ens aboquen tan bon punt naixem:

«Sempre he tingut por de morir-me. Suposo que per la mare. Em sembla tan natural com respirar. Se m’acaba l’aire quan penso que un dia ja no existiré i se’m paralitza el cos. Miro enrere i veig una vida fosca i petita enmig d’un oceà d’estrelles. Em moriré. […] Tots morirem. I no només un sol cop. L’Udzu em va dir una vegada que per arribar a la mort definitiva necessites haver mort alguna vegada en vida. I ell en sabia, d’això, de canvis. Si ja no pots tornar de cap manera a la forma anterior, canviar significa el mateix que morir?»

L’al•legoria del viatge, però, no resideix exclusivament en la mort, sinó en el procés i, sobre tot, en la idea d’enterrar. Com Antígona, cal enterrar a algú encara que ens diguin que no podem. Enterrar com a forma de tancar una ferida, d’acomiadar-se, d’acceptar un fet aliè i propi, que fa mal, que es queda a dins, com una mena d’eco, de recordatori, de taca fosca que creix i ens absorbeix.

I l’al•legoria de la identitat no resideix només en els noms, sinó en aquesta idea del buidatge, de ser només pell, només carcassa. La màscara que ens anem posant i que ens defineix davant dels altres només és això, una màscara, a vegades per fugir, a vegades per protegir-nos, a vegades per deixar de ser i oblidar i esperar que ens oblidin.

Un viatge metafòric, un recorregut personal per una foscor estranya, un univers imaginari que representa un procés mental i emocional, que ens parla d’una taca que ens pot acompanyar, perseguir, marcar; escrit amb una prosa que a vegades resulta poètica, a vegades colpidora, com un fluir hipnòtic i penetrant que no deixa indiferent, perquè, en el fons, encara que es respira quelcom personal entre les seves línees, hi ha quelcom que també ressona en nosaltres, que ens parla directament i ens va enfonsar-nos en aquests carrers que van submergint-se, enfosquint-se, empassant-se la vida, la por, la identitat…

Un llibre intens, que permet al lector anar pensant mentre llegeix, intentant unir les peces, intentant comprendre el que hi ha a sota. És possible que, depenent de qui ho llegeixi, arribi a una conclusió o a una altra diferent, no ho sé. Però el que puc assegurar és que es tracta d’un món que t’atrapa, et colpeja i, en certa manera, et transforma, perquè tot el que llegim deixa una marca. I hi ha marques que es queden.

Udzu, de Roger Coch (castellano)

Hace tiempo que reconozco abiertamente mi fascinación por los títulos que publica la editorial Males Herbes. Y con esta novela lo han vuelto a hacer. Udzu, de Roger Coch es un libro diferente, arriesgado, que fluye de una manera peculiar. No estamos ante un texto de los que entrarían en el esquema típico de una novela, sino que, quizás llevado por la temática, nos encontramos ante una narración que sabe adentrarse en un universo metafórico y onírico que necesita otro ritmo, otra manera de narrar y de exponer el trayecto vital, emocional y simbólico del protagonista.

En una ciudad apocalíptica, de la que no sabemos ni el nombre ni por qué ha llegado a esa situación, nuestro joven protagonista tendrá que iniciar un viaje a pie para enterrar a Udzu, tal y como le había prometido. Rodeado de unos personajes extraños y fascinantes, envuelto por la presencia de Mama Jimamba y del barco Justicia, el protagonista se sumergirá en una ciudad desolada, que resuena a realidad, pero que, a la vez, va más allá, o más acá, más hacia dentro, porque es una ciudad que es como un espejo, un reflejo, una ciudad bajo otra ciudad que nos recuerda que lo que se ve a simple vista es diferente de lo que hay después, debajo, lo que podemos intuir, lo que imaginamos, de lo que tenemos miedo y huimos: las sombras, los espejos… espejos que también guardan un recuerdo, un reflejo distinto.

Udzu es un viaje iniciático, pero también es una especie de viaje interior, metafórico y expiatorio, un recorrido por las capas de la identidad, de los recuerdos y las máscaras que nos rodean y que ocultan lo que hay al otro lado.

Las imágenes y reflexiones que va encadenando, enredándose entre la narración y los recuerdos, tienen una fuerza brutal que golpea en un lugar que, normalmente, la gente prefiere no reconocer. Hablo de la muerte, del duelo, de lo que implica, de lo que perdemos, de la negación y la aceptación de un hecho, de una realidad a la que estamos unidos en cuanto nacemos:

«Sempre he tingut por de morir-me. Suposo que per la mare. Em sembla tan natural com respirar. Se m’acaba l’aire quan penso que un dia ja no existiré i se’m paralitza el cos. Miro enrere i veig una vida fosca i petita enmig d’un oceà d’estrelles. Em moriré. […] Tots morirem. I no només un sol cop. L’Udzu em va dir una vegada que per arribar a la mort definitiva necessites haver mort alguna vegada en vida. I ell en sabia, d’això, de canvis. Si ja no pots tornar de cap manera a la forma anterior, canviar significa el mateix que morir?»

Pero la alegoría del viaje no reside únicamente en la muerte, sino en el proceso y, sobre todo, en la idea del entierro. Como Antígona, hay que enterrar a alguien aunque nos digan que no podemos. Enterrar como manera de cerrar una herida, de despedirse, de aceptar un hecho ajeno y a la vez propio, que duele, que se queda dentro, como una especie de eco, un recordatorio, una mancha oscura que crece y nos absorbe.

Y la alegoría de la identidad no reside únicamente en los nombres, sino en esa idea del vacío, de ser sólo piel, simplemente una carcasa. La máscara que nos vamos poniendo y que nos define ante los demás sólo es eso, una máscara, a veces para huir, otras veces para protegernos, para dejar de ser y olvidar y esperar que nos olviden.

Un viaje metafórico, un recorrido personal por una oscuridad extraña, un universo imaginario que representa un proceso mental y emocional, que nos habla de una mancha que nos puede acompañar, perseguir, marcar; escrito con una prosa que a veces resulta poética, a veces sobrecogedora, como un fluir hipnótico y penetrante que no deja indiferente porque, en el fondo, aunque se respira algo personal entre las líneas, hay algo que también resuena en nosotros, que nos habla directamente y hace que nos adentremos en esas calles que van sumergiéndonos, oscureciéndonos, tragándose la vida, el miedo, la identidad…

Un libro intenso, que permite al lector ir pensando mientras lee, intentando juntar el rompecabezas, intentando comprender lo que subyace. Es posible que, dependiendo de quién lo lea, haga una lectura u otra, no lo sé. Pero lo que puedo asegurar es que es un mundo que te absorbe, te golpea y, en cierta manera, te transforma, porque todo lo que leemos deja una huella, y algunas se quedan.

Inés Macpherson

Anuncios